procinwest - kancelaria adwokacka

Po wejściu w struktury organizacyjne zjednoczonej Europy, w naszym kraju wszechobecne stały się prowadzone z dużym rozmachem zamierzenia inwestycyjne. W toku prowadzonych inwestycji na szczególną uwagę zasługują średnie i małe przedsiębiorstwa, których obecność w procesie budowlanym opiera się głównie na podwykonawstwie. Mimo uregulowań ustawodawczych mających na celu ochronę interesów podwykonawców, szczególnie w kwestii zabezpieczenia płatności, pozycja małych przedsiębiorstw często jest słabsza i to one wymagają wzmożonej pomocy prawnej. Prawidłowy dobór oraz wykorzystanie istniejących instrumentów ochrony, takich jak gwarancje zapłaty, uregulowania dotyczącego solidarności zapłaty wymagają doświadczenia i wiedzy prawniczej.

Pragniemy przedłożyć na państwa ręce ofertę kompleksowej obsługi prawnej skierowanej głównie do małych przedsiębiorstw.

W zależności od potrzeb dla każdorazowego, przedstawionego przez Państwa zamierzenia, może zostać ustanowiony zespół, w skład którego, dzięki nawiązanej współpracy, wchodzić będą odpowiednio specjaliści z zakresu prawa podatkowego, administracyjnego czy handlowego. W zależności od Państwa preferencji dotyczących zagadnień handlowych do zespołu zajmującego się obsługą prawną wejdą osoby specjalizujące się w konkretnych aspektach działalności gospodarczej, począwszy od spółek prawa handlowego poprzez spółki z udziałem środków publicznych czy form organizacyjnych jednostek samorządu.

 

Wizytowka

procinwest | o mnie | oferta | kontakt

Multimedia Studio - projektowanie stron www