oferta

 1. oferta skierowana do wykonawców robót budowlanych
 2. oferta skierowanado biur projektowych
 3. oferta skierowana do inwestorów

oferta skierowana do wykonawców robót budowlanych

  W ramach świadczonych usług pragniemy zaoferować firmom wykonawczym w dziedzinie robót budowlanych, pomoc w zakresie:
 1. przygotowania umów spółek, rejestracji oraz przekształceń podmiotów gospodarczych;
 2. przygotowania, sprawdzenia oraz ocen ryzyka poszczególnych zawieranych kontraktów;
 3. obsługi przedsiębiorców w zakresie ich występowania w postępowaniach w sprawie zamówień publicznych w tym w szczególności:
  • ocena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w konkretnym postępowaniu pod kątem korzystności zapisów dotyczących konkretnego przedsiębiorcy wraz z ewentualnym przygotowaniem stosownych zapytań,
  • przygotowanie oferty odpowiadającej ustawie oraz SIWZ,
  • przygotowanie oraz wniesienie środków ochrony wykonawców zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 4. konsultacje oraz bieżące rozwiązywanie problemów w trakcie wykonywanych umów budowlanych;
 5. doradztwo oraz przygotowywanie dokumentów niezbędnych w trakcie realizacji robót budowlanych, w szczególności według procedur FIDIC;
 6. przygotowywanie oraz obsługa korespondencji w zakresie terminów odbiorów, przekazywania robót budowlanych;
 7. przygotowywanie oraz udział w czynnościach odbiorowych współpracujących specjalistów z dziedziny budownictwa;
 8. prowadzenie ewentualnych sporów oraz reprezentowanie wykonawców w postępowaniu ugodowym.

 

 

Wizytowka

procinwest | o mnie | oferta | kontakt

Multimedia Studio - projektowanie stron www