oferta

 1. oferta skierowana do wykonawców robót budowlanych
 2. oferta skierowanado biur projektowych
 3. oferta skierowana do inwestorów

oferta skierowana do inwestorów

W zakresie wykonywanych usług pragniemy przedstawić Państwu usługę skierowaną do inwestorów polegającą na kompleksowej obsłudze procesu inwestycyjnego poprzez proces budowlany, aż do całościowego zakończenia planowanego zamierzenia. Znajomość procesu inwestycyjnego oraz obsługa wykonawców pozwoliła na zebranie niezbędnych doświadczeń w zakresie prowadzonej działalności inwestorów. Jednym z wariantów proponowanej obsługi jest praktycznie wykonywanie obowiązków inwestora zastępczego. Ten rodzaj powiernictwa polega praktycznie na prowadzeniu w szerokim znaczeniu całego zamierzenia inwestycyjnego, włącznie z jego rozliczeniem.

W ramach niniejszej oferty możliwe jest także każdorazowo ustalenie indywidualnie w zależności od oczekiwań Klienta zasad współpracy, organizacji oraz odpowiedzialności.

Na poszczególnych etapach realizacji inwestycji proponujemy Państwu:

Na etapie przygotowania inwestycji - projektowania:

 1. przygotowania umów spółek, rejestracji oraz przekształceń podmiotów gospodarczych;
 2. przygotowanie postępowań, umów oraz nadzór prawny nad etapem wyboru projektanta, a także nad realizacją przez niego zleconych prac projektowych;
 3. reprezentacja w postępowaniach administracyjnych na etapie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień;
 4. koordynowanie działań projektantów w zakresie składania przez nich wniosków w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień;
 5. przygotowywanie oraz przeprowadzania, a także uczestnictwo w czynnościach odbiorowych prac projektowych;
 6. nadzór nad prawidłowością rozliczeń na etapie odbiorcy prac projektowych;
 7. reprezentowanie oraz doradztwo w ewentualnych sporach w postępowaniu ugodowym oraz sądowym etapu rozliczenia prac projektowych oraz wszystkich innych ewentualnie sporów, w tym także w sporach dotyczących prawa autorskiego.

 

Na etapie przystąpienia wykonywania robót budowlanych:

 1. przygotowanie, organizacja postępowań w sprawie wyboru wykonawców oraz negocjacje warunków umownych;
 2. przygotowanie postępowań oraz kontraktów nadzoru inwestorskiego ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności podmiotów pełniących nadzór;
 3. sporządzenie poszczególnych zawieranych kontraktów;
 4. nadzór nad organizacją procesu budowlanego w szczególności ustalenie oraz koordynacja zawieranych umów z podwykonawcami;
 5. nadzór nad rozliczeniami poszczególnych etapów realizowanych robót budowlanych;
 6. konsultacje oraz bieżące rozwiązywanie problemów w trakcie wykonywanych umów budowlanych;
 7. doradztwo oraz przygotowywanie dokumentów niezbędnych w trakcie realizacji robót budowlanych, w szczególności według procedur FIDIC;
 8. przygotowywanie oraz obsługa korespondencji w zakresie terminów odbiorów, przekazywania robót budowlanych;
 9. przygotowywanie oraz udział w czynnościach odbiorowych końcowych współpracujących specjalistów z dziedziny budownictwa;
 10. prowadzenie ewentualnych sporów oraz reprezentowanie wykonawców w postępowaniu ugodowym oraz sądowym;
 11. przygotowywanie stanowiska oraz koordynacja działań w zakresie realizacji uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji;
 12. przygotowywanie oraz udział w czynnościach odbioru ostatecznego współpracujących specjalistów z dziedziny budownictwa.

 

 

Wizytowka

procinwest | o mnie | oferta | kontakt

Multimedia Studio - projektowanie stron www