oferta

 1. oferta skierowana do wykonawców robót budowlanych
 2. oferta skierowanado biur projektowych
 3. oferta skierowana do inwestorów

oferta skierowana do biur projektowych

W zakresie wykonywanych usług pragniemy przedstawić Państwu usługę skierowaną do przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie projektowania oraz kosztorysowania robót budowlanych, w szczególności polegających na:

 1. przygotowaniu oraz dokonywaniu sprawdzenia a także oceny zawieranych kontraktów na prace projektowe;
 2. obsługi przedsiębiorców w zakresie ich występowania w postępowaniach w sprawie zamówień publicznych w tym w szczególności:
  • ocena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w konkretnym postępowaniu pod kątem korzystności zapisów dotyczących konkretnego przedsiębiorcy wraz z ewentualnym przygotowaniem stosownych zapytań;
  • przygotowanie oferty odpowiadającej ustawie oraz SIWZ,
  • przygotowanie oraz wniesienie środków ochrony wykonawców zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 3. konsultacje oraz bieżące rozwiązywanie problemów w trakcie wykonywanego nadzoru autorskiego;
 4. dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich, roszczeń związanych z wypłatą wynagrodzeń oraz odszkodowań itp.

 

 

 

Wizytowka

procinwest | o mnie | oferta | kontakt

Multimedia Studio - projektowanie stron www